Automatický investiční fond

Tento fond se řadí mezi inovátory v oblasti investování, zaměřujíc se na akciové trhy s využitím plně automatizovaných obchodních strategií. Jeho cílem je dosahovat průměrného ročního výnosu v rozmezí 15-20 %, přičemž klade důraz na správnou míru rizika. Strategie fondu je založena na principu rovnováhy – ani příliš mnoho rizika, ani příliš málo.

Fond je výrazným zastáncem využívání automatizace a statistické analýzy, což je podloženo třináctiletou zkušeností jeho týmu na trzích. Díky rozvoji sofistikovaného portfolia obchodních algoritmů fond dokáže odstínit emocionální rozhodování od investičního procesu. Na rozdíl od některých fondů, které se snaží „chránit“ své investory tím, že před nimi skrývají informace o stavu jejich investic, tento fond klade velký důraz na transparentnost. Pravidelně zasílá investorům detailní reporty s autentickými daty o výkonnosti investic, včetně seznamu všech provedených obchodů. Takový přístup zdůrazňuje, že transparentnost není jen prázdným sloganem, ale klíčovým pilířem důvěry mezi fondem a jeho investory. Investovat s fondem mohou pouze kvalifikovaní investoři, kteří jsou obeznámeni s možnými riziky a průběžnými poklesy hodnoty investic, tzv. drawdowny, a jsou připraveni těmto výkyvům čelit v dlouhodobém horizontu. Fond jasně komunikuje, že trhy neposkytují garance a že realistická očekávání jsou klíčem k úspěšnému investování.

Stav investice
Stav investice v procentech – modře investice / šedivě Dow Jones index

Hledáte broker s nejnižšími poplatky?

Navigace