Ochrana osobních údajů

Poptávka našich služeb

Josef Antoš je fyzická osoba provozující portál 4xbroker, se sídlem Za Starou poštou 201, Tuchlovice 27302, IČ: 88270769, podnikající dle živnostenského zákona, která zpracovává v případě vaší poptávky služeb v souladu s GDPR a aktuálně platnou národní legislativou, následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. emailovou adresu
  3. telefon

Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat pro vzájemnou komunikaci a provozování našich služeb, jednání o těchto službách a nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Takto získané osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace na portálu 4xbroker, až do smazání účtu, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Veškeré emailové komunikace budou uchovávány maximálně po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Josefem Antošem.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. požadovat po nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  3. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  4. vznést námitku ke zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení o GDPR)

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obraťte, nebo kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů. 4xbroker je registrovaný na Úřadu pro správu osobních údajů, registrační číslo 00067746.

Použití cookies

Portál 4xbroker používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu vlastníka.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook a smartlook.com.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Hledáte broker s nejnižšími poplatky?

Navigace