Pravidla použití portálu 4xbroker (Obchodní podmínky)

Server 4xbroker.cz si vyhrazuje právo pravidla využívání webu (dále jen pravidla) měnit. V případě změny pravidel budou uživatelé informováni.

Čtěte prosím také poučení o riziku obchodování na měnových trzích.

Provozovatel webu

Provozovatelem webu je fyzická osoba, Ing. Josef Antoš.
IČ: 882 70 769
Veškeré požadavky týkající se webu 4xbroker je třeba směřovat na tuto osobu. Pro vykonávání činnosti portálu není třeba licence ČNB podle úředního sdělení publikovaného 18. září 2009 touto institucí. Dokument je k přečtení zde.

Základní pravidla a cíle portálu

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky, obchodních systémů a jiných souborů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.

Cílem webu je podávat kvalitní, ověřené a přesné informace z oblasti měnového trhu, financí, komodit a dalších finančních instrumentů. Web 4xbroker však za správnost informací (včetně grafů, obrázků, obchodních systémů, indikátorů apod.) neručí a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Web dále nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí uskutečněná na základě těchto informací, zejména pak 4xbroker nenese žádnou odpovědnost za registrace u forex brokerů zvolených na základě našeho portálu.

Portál 4xbroker v žádném případě nedoporučuje žádné brokerské společnosti, pouze informuje o výhodách a nevýhodách jednotlivých společností.

Uživatel zodpovídá za veškerá svá rozhodnutí sám a nemůže po fyzické osobě Ing. Josef Antoš požadovat jakoukoliv náhradu v případě vzniklých ztrát způsobených zvolenou brokerskou společnosti.

Vlastní pravidla využití webu

1) Chování uživatelů

Uživatelé se zavazují využívat tento web v souladu s pravidly slušného chování. Jakékoliv vulgární, xenofobní, či jiné nevhodné příspěvky budou odstraněny a povedou k zablokování účtu uživatele.

Na webu je zakázáno publikování příspěvků s více než jedním odkazem v příspěvku. Příspěvky s více než dvěma odkazy budou považovány za spam a mohou být odstraněny. Zároveň je zakázáno odkazovat na vlastní webové stránky, příspěvky se stejnou či podobnou tématikou a další.

Provozovatelé 4xbroker si vyhrazují právo příspěvky upravovat.

2) Využití webu

Uživatel webu se zavazuje, že se bude při využívání tohoto webu řídit platnými právními předpisy ČR, bude vždy jednat s dobrými úmysly a nebude jej úmyslně poškozovat, zasahovat do bezpečnosti portálu, omezovat další uživatele tohoto webu. V případě, že na takovéto chování narazíte u ostatních uživatelů, neprodleně nás kontaktujte.

Cookies na portálu 4xbroker jsou použity pro naše vlastní účely sledování návštěvnosti webových stránek s pomocí Google Analytics. Data z prohlížeče jsou poskynuté třetí straně, společnosti Google. V žádném případě neshromažďují jakékoliv citlivé údaje klienta. Více se dozvíte zde. Zároveň umožňují fungování klientské zóny, která jejich funkčnost vyžaduje.

Každý uživatel webu 4xbroker automaticky souhlasí s využitím cookies na tomto webu. V opačném případě prosíme, neprodleně opusťte tento portál.

3) Osobní zóna uživatele a ochrana osobních údajů

Osobní zóna uživatele slouží ke komunikaci s portálem 4xbroker a uživatelem. Je zakázáno jakýmkoliv zůsobem narušovat chod tohoto webu. Veškerá komunikace v této zóně je soukromá a nebude zveřejněna.

Porušení těchto pravidel povede k okamžitému zakázání přístupu konkrétního uživatele na web.

Žádné osobní údaje nebudou předávány třetí straně ani osobám bez souhlasu konkrétního klienta. Získané osobní údaje jsou určeny pouze pro potřebu portálu 4xbroker a za účelem následné spolupráce.

4) Hlasování o forex brokerech

Uživatel webu se zavazuje, že při hlasování o jednotlivých brokerských společnostech bude vždy hlasovat na základě svých znalostí a zkušeností s touto společností. Každý uživatel má právo hlasovat pro každou společnost pouze jednou a je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem negativně ovlivňovat výsledek hlasování a vyzdvihovat či naopak očerňovat jakoukoliv brokerskou společnost.

Porušení těchto pravidel povede k okamžitému zakázání přístupu konkrétního uživatele na web. Zároveň budou jeho hlasy odstraněny.

5) Závěrečná ustanovení

Platnost těchto pravidel nastává dnem jejich zveřejnění, tedy 4.9.2014. Případná změna pravidel webu bude umístěna zde.

Obecné podmínky vyplácení prémií

1) Podmínky vyplácení prémií

a) Pro získání nároku na vyplácení prémií ze strany serveru 4xbroker, musí registrovaný uživatel splnit všechny potřebné kroky uvedené na stránce „Postup registrace pro forex prémie. Pokud tyto podmínky nesplní, není možné mu vyplácet prémie.

b) V případě splnění všech výše uvedených podmínek má klient nárok na získání prémie.

c) Portál 4xbroker si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit vyplácení prémií klientovi či klientům.

d) Z vyplácení prémií nevznikají portálu 4xbroker vůči klientovi žádné právní závazky.

e) Minimální vyplacená částka je 500 Kč či $20. V případě, že je Vaše celková prémie za měsíc menší, je prémie převedena do dalšího měsíce a vyplacena po jejím dosažení.

f) V případě, kdy jsou ze strany konkrétního brokera (XY) pro určitý instrument vyplaceny menší prémie než je uvedeno na stránce tohoto brokera, je vyplacena prémie ve výši odpovídající 75% komise.

Základní výplata u brokera XY je $8/lot. Na komoditním zlatě broker vyplácí komisní odměnu $4/lot.

Na základě výše uvedeného je (75% komise) je tedy odměna $4 * 75 / 100 = $3 / lot.

2) Nesrovnalosti týkající se výše prémií

V případě nesrovnalostí týkajících se výše vyplácených odměn, si server 4xbroker vyhrazuje právo o této výši rozhodnout. Výše odměn nemusí odpovídat deklarovaným odměnám na webu.

3) Závazky uživatele

Příjemce prémií nesmí za žádných okolností registrovat více obchodních účtů pod svým jménem za účel získání vyšších prémií.

Příjemce prémií nesmí na žádných webových serverech či jiných informačních kanálech jakýmkoliv způsobem špinit dobré jméno serveru 4xbroker.

4) Zpětná výplata prémií

Zpětné požádání o výplaty je možné maximálně do 1 měsíce od doby registrace účtu. Pokud si tedy registrujete účet, dbejte na to, aby jste jej zároveň měli ověřený, tzn. aby jste viděli záložku „Výplaty“.

5) Vyloučení ze systému

Server 4xbroker.cz si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoliv uživatele z prémiového systému z důvodu porušení pravidel.

6) Změna pravidel systému plateb

Server 4xbroker.cz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla týkající se výplat prémií.

Pokud jsou Vám některá pravidla využívání webu 4xbroker nejasná, požádejte nás o jejich vysvětlení.

V případě, že s těmito pravidly nesouhlasíte, neprodleně tento web opusťte a nadále naše služby nevyužívejte.