Varování o rizicích obchodování na kapitálových trzích

Obchodování na kapitálových trzích je vysoce rizikové. V případě, že si těchto rizik nejste plně vědomi, důrazně doporučujeme se s těmito riziky plně seznámit.

Všechny ukazatele výkonnosti, přesnosti či kvality investičního nástroje, informace, obchodního systému, indikátoru nebo jiného zdroje informací, jsou založeny na výsledku dosaženém v minulosti a nejsou tedy zárukou budoucích výsledků.

Výnos založený na předpokladu, že si informační zdroj udrží stejnou výkonnost jako v předchozích obdobích, se vůbec nemusí blížit realitě.

Tato fakta je třeba vzít na vědomí v případě, že máte zájem pohybovat se na kapitálových trzích.

Hledáte broker s nejnižšími poplatky?

Navigace