Nedávné projekty Automatických obchodních systémů

Zde je pro ukázku představeno několik automatických obchodních systémů, které byly vytvořeny na zakázku. Jedná se pouze o ukázku, dané systémy nejsou na prodej.

Jednotlivé projekty

AOS na základě Donchianových kanálů

Jádrem tohoto obchodního systému je indikátor zvaný Donchianovy kanály, který na grafu zobrazuje dva kanály, ve kterých se trh pohybuje. Výpočet těchto hranic je velmi snadný, horní hranice je nejvyšší hodnota za posledních n svíček a inverzně dolní hranici tvoří nejnižší hodnota za posledních n svíček. Protnutí horní hranice trhem je vnímáno jako signál k nákupu, dolní pak k prodeji. Zároveň je v systému zabudována možnost signály převrátit.
Dále je součástí systému správa všech otevřených obchodů, tedy automatické nastavování Stop Lossu, Take Profit a Break Even Pointu, automatické nastavení volume, navyšování lotů, časové omezení a několik dalších funkcí. Celý systém je funkční na jakémkoliv trhu. Ukázka systému je zde:

Chcete si nechat naprogramovat obchodní systém? Přejděte na stránku Tvorba automatických obchodních systémů na zakázku a dozvíte se více, případně nás kontaktujte na stránce Kontakt.

Chcete snížit poplatky z obchodování? Registrujte se!

Navigace