Češi po 30 letech vedou před Slováky v kupní síle potravin, Slováci zase tolik neplatí za základní služby

13. listopadu 2019, Praha/ Bratislava – Po třiceti letech od roku 1989 si může Čech za průměrný plat koupit zpravidla několikanásobek objemu základních potravin, než si mohl koupit v době socialismu. Na zkoumaném vzorku potravin nejmarkantněji vzrostla kupní síla obyvatel u cukru (šestinásobně), kávy (4,6 x) nebo kuřete (4,2 x) či vajec (3,8 x). Také u všech dalších základních potravin, které byly porovnávány (viz tabulka v příloze), mají spotřebitelé větší kupní sílu dnes než v roce 1989 – s jedinou výjimkou, kterou je mléko. Polotučného mléka si mohli za socialismu lidé koupit zhruba o 5 % více než dnes. Toto srovnání samozřejmě nezohledňuje vývoj kvality produktů, jejich balení a dostupnost, která je s tehdejším obdobním nesrovnatelná.

Kupní síla Slováků, kteří s Čechy sdíleli do roku 1992 společný stát, je u základních potravin oproti Čechům znatelně slabší, a to až o 36 %. Výjimkou je jen bílé pečivo, kterého si dnes Slováci koupí více než obyvatelé ČR.

Údaje vyplývají z listopadové analýzy společnosti TopForex a Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Analytici se v ní zaměřili na produkty a služby, které lze zařadit mezi důležité, včetně dodávek komodit do domácností, kterými jsou uspokojovány základní životní potřeby. U těchto služeb je na rozdíl od potravin a dalších spotřebních výrobků situace odlišná.

V případě dodávky vody a plynu si dnes lidé za průměrný plat mohou těchto komodit dovolit méně než před třiceti lety. U vody je dnes komodita dokonce více než desetinásobně nákladnější pro spotřebitele s průměrným příjmem. Pouze elektrická energie vychází v přepočtu na mzdu dnes levněji než v osmdesátých letech. Zajímavé je, že v kupní síle u vody a zemního plynu jsou na tom dnes Slováci lépe než Češi, v případě druhé komodity dokonce téměř o čtvrtinu.

„Slovensko bylo v průměru chudší před rozdělením a je tomu tak i dnes, i když Česko dlouhodobě dotahuje,“ uvedl k výsledkům analýzy Matěj Homola, výkonný ředitel TopForex, a dodal: „Struktura výdajů u obou zemí je už téměř stejná: od roku 1989 výrazně klesly náklady na potraviny a spotřební zboží, naopak mnohem dražší jsou služby. Přijetí eura Slovenskem na tento vývoj vliv nemělo.“

„Pokles kupní síly u některých služeb, jako je třeba dodávka plynu nebo vody, ukazuje na to, že roste cena hlavně tam, kde je vysoká regulace. Důvodem mohou být jak ekologická opatření, snadný výběr daní, anebo jednoduše monopolní postavení,“ komentoval závěry Michal Hejl, analytik z CETA, a doplnil: „Naopak tam, kde je konkurence, včetně trhu se základními potravinami, se téměř vždy kupní síla obyvatel zvyšuje.“

TopForex

TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) dohlížená a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licenci číslo 242/14. Více na www.topforex.com.

CETA

CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, se zabývá analýzou tržních, socioekonomických a politických jevů v České republice a upozorňuje na jejich dopady. Hlavní zaměření je na výzkumné otázky související s procesy regulace, bariérami ekonomického růstu, tvorbou blahobytu a rozvojem ekonomické svobody v České republice v oblastech jako je bankovnictví a finance, doprava, energetika, digitální ekonomika, odpadové hospodářství či fungování veřejného sektoru.

Příloha

Vybrané tabulkové výstupy

Tabulka 1: Spotřebitelské ceny potravin

Položka Ceny 1989
(Kčs)
Kupní síla 1989 (ks) Ceny 1992
(Kčs)
Kupní síla 1992
(ks)
Ceny 2019 ČR (Kč) Kupní síla ČR 2019 (ks) Přepočet na současné ceny dle růstu mezd 1989 (Kč) Ceny 2019 SK (Kč) Kupní síla SR 2019 (ks)
Polotučné mléko 1 l 2 1500 6,8 622,8 20 1456,5 19,4 18,9 1279
Hovězí zadní 1 kg 46 65,2 67,6 62,6 227 128,3 446,2 209,9 115,2
Vejce 10 ks 12 250 17,5 242 30,5 954,9 116,4 39,8 607,4
Máslo 1 kg 40 75 79,4 53,3 197,2 147,7 388 262,7 92
Celé kuře 1 kg 30 100 43 98,5 68,8 423,4 291 61,2 395
Konzumní chléb 1 kg 4,4 681,8 7,1 596,5 25,4 1146,7 42,7 33,2 728,1
Bílé pečivo 1 kg 6,7 447,8 12,8 330,9 47,3 615,8 65 38,3 631,2
Krystalový cukr 8 375 15,1 280,5 12,9 2257,9 77,6 17,9 1350,5
Světlé lahvové pivo 0,5 l 2,5 1200 4,5 941,1 11,8 2468,4 24,2 17,1 1413,7
Káva zrnková 100 g 24 125 19,2 220,6 50,3 579,1 232,8 X X
Rum tuzemský 1 l 100 30 110,9 38,2 261,6 11,3 970 X X
Jemné párky 1kg 25 120 85,6 49,5 146,4 198,9 242,5 122,9 196,7

Zdroj: Český statistický úřad, ceny za 2019 jsou za měsíc říjen, u některých položek dostupné jen za 2018. Ceny jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Štatistický úrad SR, údaje za 2018. Ceny jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Slovenské ceny jsou přepočítány v kurzu 1 EUR = 25,5 CZK.

Tabulka 2: Náklady spojené s bydlením

Položka Ceny 1989
(Kčs)
Kupní síla 1989 (ks) Ceny 1992
(Kčs)
Kupní síla 1992
(ks)
Ceny ČR 2019 (Kč) Kupní síla ČR 2019 Ks) Přepočet na současné ceny dle růstu mezd 1989 (Kč) Ceny 2019 SR (Kč) Kupní síla 2019 SR (ks)
Elektřina 1 kWh 0,5 4500 0,8 5293,3 4,3 6773 4,8 4,1 5896
Zemní plyn 1 kWh 0,1 30000 0,2 14116,6 1,5 19418 0,9 1 24174
Vodné a stočné 1m3 0,8 3750 4,9 864,3 87,6 332,5 6,6 71,4 338,6

Zdroj: Český statistický úřad, data u některých položek dostupné jen za 2018. Ceny jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Štatistický úrad SR, údaje za 2018. Ceny jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Slovenské ceny jsou přepočítány v kurzu 1 EUR = 25,5 CZK

Tabulka 3: Struktura vydání českých domácností jako procento celkový výdajů

Rok Potraviny Průmyslové zboží Služby Platby a jiné výdaje
1989 33,9 39,7 17,8 8,6
1992 33,6 36,3 21,1 9
2015 ČR 23,6 28 33,7 14,8
2018 SR 24,8 27,2 32,7 15,3

Zdroj: Český statistický úřad, novější data než 2015 nejsou k dispozici.

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Chcete snížit poplatky z obchodování? Registrujte se!

Navigace