Jelikož cenový růst v EU nabírá na obrátkách, mezi zeměmi se rozevírají inflační nůžky

Míra inflace v Evropské unii dosáhla v srpnu meziroční úrovně 3,2 procenta, v eurozóně rovných tří procent. Oproti červenci jde o zvýšení o 0,7, respektive 0,8 procentního bodu.1 S tak vysokou inflací se eurozóna, respektive Evropská unie, potýkala naposled před deseti lety. Evropská centrální banka je ale zatím v klidu.

Vysoká inflace je globálním fenoménem. Spojené státy se s ní začaly potýkat už na jaře, od

té doby se však mimořádně rychlý růst cen stačil rozšířit už i do Evropy. Koronavirovou epidemii tak postupně nahradila epidemie inflační. Jednotlivé země Evropské unie ale zažívají velmi odlišně vysokou inflaci. Problém to může být zejména na úrovni eurozóny, která podléhá jednotné měnové politice Evropské centrální banky.

A stále také platí, že nejnižší tempo růstu cen se týká především zemí jižního křídla. Nejpomaleji rostly ceny na Maltě (o 0,4 procenta), v Řecku (1,2) a Portugalsku (1,3). V červenci platilo téměř stejné pořadí jen s tím rozdílem, že třetí nejnižší inflaci měla Itálie, která se v srpnu dostala na 2,5 procenta.

Přečtěte si recenzi vybraného forex brokera:

Opačnému konci žebříčku vévodí trojice Polsko, Litva a Estonsko, kdy všechny uvedené státy mají shodně inflaci na rovných pěti procentech. Rumunsko, Belgie a Maďarsko pak zažívají inflaci začínající na čtyřech procentech. Mezi třemi zeměmi s nejvyšší inflací jsou hned dvě platící eurem, stejně jako eurem platí také trojice zemí s nejnižší inflací.

Jaké mohou být příčiny tak rozdíleného cenového vývoje? Jako první vysvětlení se nabízí rozdílný průběh hospodářského cyklu. V takovém případě by platilo, že státy s velmi vysokým růstem HDP by měly rovněž patřit mezi ty s nejvyšší inflací. Tato teze funguje v případě Belgie, Maďarska, Polska či Rumunska, jejichž hospodářský růst byl ve druhém letošním kvartále dvouciferný.2

Hůře už však tímto způsobem vysvětlíme vysokou inflaci v Litvě neb Estonsku, kde hospodářství rostlo pomaleji. Stejně tak nevysvětlíme hospodářským růstem nízkou inflaci v Portugalsku, kde se HDP zvedl od dubna do června meziročně o více než 15 procent.

Dalším indikátorem je vývoj na trhu práce. Obecně platí, že v zemích, kde se míra nezaměstnanosti dostává na nepřirozeně nízkou úroveň, inflační tlaky se stupňují, a naopak. Nezaměstnanost v Evropské unii i v eurozóně klesá k úrovním, které oba celky zažívaly před propuknutím pandemie koronaviru. Meziročně je pak míra nezaměstnanosti v EU o 0,7 a v eurozóně o 0,8 procentního bodu nižší než před rokem.3

Podíváme-li se na jednotlivé země, pak vidíme významný pokles nezaměstnanosti jak v zemích, které mají inflaci vysokou, tak tam, kde se těší relativní cenové stabilitě.

Rozdíly v míře inflace jsou tedy do určité míry znakem převládajících ekonomických specifik v každé členské zemi. Dočasná izolace a obchodní bariéry v době lockdownu mohly hrát roli při rozevírání inflačních nůžek.

V dalších měsících se dá očekávat, že inflace bude spíše stagnovat. Přece jen meziroční výsledek v srpnu byl do značné míry ovlivněn loňskou nízkou srovnávací základnou, kdy se ekonomika vzpamatovávala z covidového šoku a ceny měly tendenci se vydávat spíše směrem dolů, i kvůli relativně slabé poptávce. Ve třetím a čtvrtém loňském kvartále už byly přítomny známky hospodářského oživení a letos na jaře se začal naplno projevovat lockdown v celé řadě zemí a celé řadě odvětví, který vedl k vytvoření nedostatku v důležitých energetických a průmyslových komoditách. Nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou by se však měla postupně zmenšovat a inflace by se mohla začít normalizovat už na začátku příštího roku, pokud přetrvají současné trendy.4

Tony Christoforou
General Manager
Goldenburg Group Ltd.

Goldenburg Group Limited je plně licencovaná společnost pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC), s licenčním číslem CIF 242/14, poskytující komplexní investiční služby na mezinárodní úrovni.

Prohlášení: Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a nepředstavuje investiční poradenství nebo investiční průzkum ani nabídku žádných transakcí s finančním nástrojem. Obsah materiálu představuje obecný pohled našich odborníků a nezohledňuje osobní okolnosti jednotlivých čtenářů, investiční zkušenosti ani aktuální finanční situaci. Tento materiál navíc nebyl připraven v souladu s právními požadavky navrženými k podpoře nezávislosti investičního výzkumu a nepodléhá žádnému zákazu jednání před šířením investičního výzkumu. Čtenáři používající materiál by měli zvážit možnost, že narazí na značné ztráty. Předchozí výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Společnost Goldenburg Group Limited, její relevantní osoby včetně přidružených společností, zástupců, ředitelů nebo zaměstnanců proto nezaručují přesnost, platnost, aktuálnost ani úplnost jakýchkoli dostupných informací/údajů a nepřebírají žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu obchodníků vyplývající z jakékoli investice založené na uvedené informaci/údaji a vzhledem k použití a obsahu tohoto materiálu.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a nesou s sebou vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 83,12 % účtů retailových investorů peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

1 Všechna data týkající se inflace pocházejí z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563239/2-18082021-AP-EN.pdf/4488fc81-7b31-d682-2087-b7e597c07416?t=1629276661823

2 Všechna data týkající se HDP pocházejí z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563231/2-17082021-AP-EN.pdf/f70fe6cf-1859-c3ec-27f9-b5da6c6fc07a?t=1629187332055

3 Všechna data týkající se nezaměstnanosti pocházejí z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Unemployment_in_the_EU_and_the_euro_area

4

4 Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a současných očekávání, která mohou být nepřesná, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nezaručují budoucí výkon. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implikovány v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Přečtěte si recenze vybraných forexových brokerů:

Ohodnoťe náš článek:

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Hledáte broker s nejnižšími poplatky?

Navigace