Jak zdanit zisky z tradingu a investování?

Když se podíváme na investování a obchodování na burze, je důležité si uvědomit, že jakékoli zisky z těchto aktivit jsou obvykle zdanitelné. Zdanění závisí na mnoha faktorech, jako jsou země, ve které obchodujete, vaše daňová situace, typ aktiv, který obchodujete, a tak dále.

V mnoha zemích jsou zisky z investic a obchodování na burze zdanitelné jako kapitálové zisky. Kapitálové zisky jsou zisky z prodeje aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a nemovitosti. Tyto zisky jsou obvykle zdanitelné pouze tehdy, pokud jsou realizovány, tj. když jsou aktivum prodány a zisk je skutečně realizován.

V některých zemích jsou kapitálové zisky zdanitelné pouze tehdy, pokud byly drženy po určitou dobu, což se nazývá „dlouhodobý kapitálový zisk“. V takových zemích mohou být zisky z krátkodobých investic, které jsou prodány v krátké době, zdanitelné jako běžné příjmy.

Zdanění v USA

V USA jsou kapitálové zisky zdanitelné jako kapitálové příjmy. V roce 2021 byly sazby daně z kapitálových zisků v USA mezi 0 % a 20 % v závislosti na vašem daňovém příjmu a délce držení aktiv. Například zisky z prodeje aktiv držených déle než jeden rok jsou obvykle zdanitelné sazbou 15 % nebo 20 %, zatímco zisky z prodeje aktiv držených méně než jeden rok jsou obvykle zdanitelné sazbou odpovídající vaší sazbě daně z příjmu.

Jak na zdanění zisků v České republice

Zisky z investic a obchodování na burze jsou v České republice obecně zdanitelné jako příjmy z kapitálového majetku, a to v souladu s českou zákonem o daních z příjmů. Tyto příjmy jsou zahrnuty do celkového příjmu a jsou zdanitelné podle sazeb daně z příjmu fyzických osob.

V České republice jsou sazby daně z příjmu fyzických osob pro rok 2023 následující:

  • příjmy do 1 000 000 Kč: 15 %
  • příjmy nad 1 000 000 Kč: 23 %

Tedy v případě, že zisky z investic a obchodování na burze v roce dosáhnou výše 1 000 000 Kč, bude zbytek nad tuto částku zdaněn sazbou 23 %.

Je třeba mít na paměti, že zdanění závisí na délce držení aktiv, které jsou prodávány. Pokud jsou prodávány akcie, dluhopisy nebo podílové fondy a drženy byly více než 1 rok, jedná se o dlouhodobý kapitálový zisk, který je zdaněn sazbou 15 %. V případě, že byly drženy méně než rok, jedná se o krátkodobý kapitálový zisk, který je zdaněn sazbou 23 %.

Při zdanění zisků z investic a obchodování na burze je třeba brát v úvahu také výdaje, které mohou být odečteny od zisků. Mezi tyto výdaje patří například náklady na nákup aktiv, poplatky za obchodování, náklady na poradenství a podobně. Tyto výdaje lze odečíst od zisků a tím snížit celkovou výši daně.

V souvislosti s investováním na burze je v České republice také důležité zmínit daně z dividend. Dividendy jsou v České republice obvykle zdaněny sazbou 15 %, pokud nejsou zahrnuty do příjmu a nebyly již zdaněny v zahraničí. Pokud byly dividendy již zdaněny v zahraničí, je možné si uplatnit daňový kredit.

Je také důležité zmínit, že v České republice existuje daň z finančních transakcí (DFT), která se vztahuje na nákup akcií a jiných finančních instrumentů. DFT byla zavedena v roce 2021 a její sazba činí 0,15 %. Tato daň se vztahuje na všechny nákupy finančních instrumentů, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nákup na primárním trhu nebo sekundárním trhu.

DFT byla zavedena s cílem získat prostředky na financování rozpočtu státu a zároveň snížit spekulativní obchodování. Kritici této daně však tvrdí, že tato daň zvyšuje náklady na investování a může vést k omezování obchodování na burze.

Je třeba si uvědomit, že investování na burze a obchodování s finančními instrumenty je spojeno s určitými riziky. Zisk z takového investování není zaručen a výnosy se mohou lišit v závislosti na vývoji trhu a jednotlivých aktiv. Investoři by měli pečlivě zvážit své investiční strategie a následně se řídit pravidly daného trhu.

V závěru je tedy možné říci, že zisky z investic a obchodování na burze jsou v České republice zdanitelné jako příjmy z kapitálového majetku. Délka držení aktiv a výše výdajů mohou ovlivnit výši daně. Navíc je třeba mít na paměti také daň z finančních transakcí, která se vztahuje na nákup finančních instrumentů. Investování na burze a obchodování s finančními instrumenty je spojeno s riziky a investoři by měli být pečliví při výběru svých investičních strategií.

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Hledáte broker s nejnižšími poplatky?

Navigace