Fundamentální analýza měnového trhu

Fundamentální analýza je přístup k analýze podkladového aktiva. FA se snaží určit, proč má určité aktivum takovou hodnotu, na jakou je v určitém čase ceněno, a také, jak se tato hodnota změní vlivem externích a interních faktorů. Základy této teorie položili Benjamin Graham a David Dodd v roce 1934 ve své knize Security Analysis, která se nakonec dočkala čtyřdílného pokračování.
Cílem fundamentální analýzy je vytvořit správný odhad trhu. Na akciovém trhu se hodnota akcie jednak odvíjí od vnitřní hodnoty firmy, dále od stavu příslušného odvětví a také celkové situace akciového trhu. Vnitřní hodnotu firmy pak můžeme matematicky určit například s pomocí P/E, EBITDY, CAMP a mnoha dalších ukazatelů. Na měnové trhu je situace trochu jiná, ovšem také ji dělíme na 3 kategorie.

Tři kategorie fundamentální analýzy

První z nich je globální fundamentální analýza, která se zaměřuje na vliv ekonomiky na hodnotu zkoumaného aktiva. Mezi faktory globální analýzy patří například HDP, agregátní poptávka, cenová hladina a inflace, výše úrokových měr doma i v zahraničí, monetární a fiskální politika vlády, politická stabilita v dané zemi, v regionu či ve světě a dokonce i vliv přírodních katastrof.
Druhou kategorií je odvětvová analýza, která se zaměřuje hlavně na zkoumání odvětví. Třetí kategorie je pak zkoumání samotného aktiva.
V případě měnového trhu je však situace o něco jednodušší, protože se zaměřujeme hlavně na globální analýzu a analýzu dané měny, případně měnového páru.

fundamentální analýza měnového trhu

Vliv švýcarské centrální banky na kurz EURCHF

Seznam vlivů na každou měnu je však široký a správně postihnout jak tyto vlivy, tak tržní reakci, je obtížné. Hlavní roli v případě měnového trhu hrají jednoznačně vlády, potažmo centrální banky a pak také organizace G7, jejíž členy je sedm nejmocnějších států světa a logicky tedy i centrální banky těchto států mají velký vliv na světové dění.

fundamentalni analyza vliv na menovy trh USDJPY

USDJPY – Vliv centrální banky na měnový trh.

Přesto, že se světová ekonomika stále více otevírá a omezení mizí, jsou měnové trhy pod neustálým dohledem. Vliv centrální banky je vidět například na následujícím obrázku výše, kde švýcarská centrální banka udržuje kurz nad 1,2 švýcarského franku za Euro. Dalším příkladem může být oslabení japonského jenu. Za poslední 2 roky ztratil tento pár oproti americkému dolaru 50 % své hodnoty a byla to právě japonská centrální banka (Bank of Japan), která spustila program kvantitativního uvolňování, který dnes aplikuje velké procento centrálních bank. Jaké metody ovlivňování měnového trhu centrální banky vlastně mají, na to se podíváme v některém z dalších článků.

Nyní se však podívejme na některé výhody a nevýhody, které tato metoda nabízí.

Fundamentální analýza – výhody této metody:

1. Čas – hlavní výhodou fundamentální analýzy je fakt, že ji lze uplatnit dříve, než se pozitivní či negativní vlivy na měnu projeví na trzích.
2. V dlouhém období vždy zvítězí – základy FA jsou založeny na empiricky ověřených teoriích. I když se tedy v krátkém období může stát, že aktuální pohyb trhů neodpovídá modelu, z dlouhodobého hlediska je vždy dosažena rovnováha měnového trhu. Zde dodejme, že pojem „dlouhé období“ je obtížně definovatelný.
3. Je realistická – její logika je podložena skutečnými základy, kterými jsou dále vysvětlené teorie.

Fundamentální analýza – NEvýhody této metody:

1. Není vizuální – hlavní nevýhodou FA fakt, že jí není nikde vidět. Aby mohl analytik fundamentální analýzu využít, musí ji správně chápat a nemůže si ji vizuálně zobrazit do grafu.
2. Množství informací – FA je založena na velkém množství informací, které musí analytik zpracovat.
3. Technicky i časově náročná – vzhledem k množství informací je náročnější než technická analýza.
4. Neustále se mění – FA se v čase neustále vyvíjí.
5. Krátkodobě nejasná – díky velkému množství informací, kterou mohou být do jisté míry protichůdné, je občas složité vybrat ta skutečně relevantní data .

Fundamentální analýza vychází ze základních ekonomických teorií měnového kurzu – teorie parity kupní síly a teorie úrokových sazeb. Pochopení těchto teorií je klíčové k pochopení principů fundamentální analýzy.

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Hledáte broker s nejnižšími poplatky?

Navigace