Rozdělení přístupů technické analýzy

V předchozím článku jsme si vysvětlili, co je to technická analýza, jaké jsou její základní předpoklady a také výhody a nevýhody. Nyní na to navážeme rozdělením technické analýzy na několik skupin. I když se přístupy k analýze trhu v těchto skupinách mohou lišit, logika vždy zůstává stejná. Vždy je daný přístup založený na studiu ceny. TA se dělí na studium podle svíčkových formací, indikátorů, podpor odražení a psychologických hranic, trendový linií, technických formací, Fibonacciho posloupnosti, Elliotových vln a další přístupů. Jak vidíte, TA nabízí skutečně širokou paletu možností.

Svíčkové formace

Na první pohled nejjednodušší disciplínou TA jsou svíčkové formace, z angličtiny – candlestics. Jedná se o jedno z nejstarších odvětví technické analýzy. Jeho počátky můžeme hledat v 18. století v Japonsku. Proto se také tomuto odvětví říká „japanese candlestics“, nebo prostě „candlestics“. Jejich zakladatelem je legendární Munehisa Homma, japonský burzovní obchodník, který vydělal obrovské bohatství obchodováním na trhu s rýží.
Pro zkoumání trhu s pomocí svíčkových formací potřebuje svíčkový graf, nikoliv liniový a sloupcový. I když sloupcový a svíčkový graf de facto zobrazují stejné informace, tak svíčkový graf zároveň vytváří obrazce, podle nichž jsou pak tyto formace pojmenovány.

Jsou rozděleny podle toho, zda jsou to svíčky signalizující long trend, nebo short trend. Na následujících obrázcích jsou některé příklady nejzákladnějších formací:
Svíčkové formace se velmi často objevují na horních či dolních hranicích trendů a mohou tedy dobře naznačovat otočení trendů. Vzhledem k tomu, že existuje de facto pouze 12 základních formací, není nijak složité naučit se tyto formace využívat. Dále existuje cca 40 formací, které ale vycházejí z předešlých 12. Pro podrobnější studium candlestics doporučuji knihu Japanese Candlestics Techniques od Stevea Nisona. Po svíčkových formacích bude následovat komplexnější oblast technické analýzy: trendové linie.

Trendové linie

Analýza s pomocí trendových linií je velmi efektivní a přitom primitivní způsob. Základ spočívá v tom, že trendové linie, které se vytvoří pod aktuálním trhem, vnímáme jako signál k prodeji. Naopak trendové linie, které se vytvoří nad aktuálním trhem, nám dávají signál k nákupu. Důvod, proč tomu tak je, je snadno odvoditelný. Mnoho obchodníků čeká na situaci, kdy k proražení trendové linie dojde. V tu chvíli vstupují do trhu. Tím převýší rovnováhu na trhu ve svůj prospěch a skutečně dojde k proražení trendové linie. Zde však pozor, ne vždy to však platí. Někdy trh nemá dostatečnou sílu na proražení, odrazí se od dané linie a pokračuje v předchozím trendu.

Kromě formování trendových linií mají trhy také tendenci pohybovat se v tzv. kanálu. Jedná se o situaci, kdy můžeme trh shora a zespoda ohraničit trendovými liniemi. Trh se pak v tomto kanálu pohybuje a odráží se od jedné hranice ke druhé.

Přečtěte si recenzi vybraného forex brokera:

Pohyb trhu v kanálu je poměrně častým jevem a je možné se s ním setkat na všech časových rozlišeních. Trendové linie jsou velmi důležitou součástí technické analýzy, kterou nelze ignorovat.

Podpory, odražení a kulatá čísla

Další skupinou, která je založena na podobném principu jako trendové linie, jsou podpory a odražení. Stejně jako v předchozím případě, i zde znamená proražení podpory signál k prodeji, protnutí odražení naopak signál k nákupu.

Podstatnou součástí podpor a odražení jsou tzv. kulatá čísla. Jedná se o takové hodnoty v grafu, které jsou ukončené dvěma či více nulami za desetinnou čárkou. Pro GBPJPY je to například hranice 121.00, 122.00, 123.00 atd. Každé z těchto čísel představuje určitou hranici, kterou musí trh překonat.

Proč tomu tak je? Prvním vysvětlením může být, že obchodování je de facto ovládáno psychologií davu. Tato masa lidí, jednajících na základě emocí, nikoliv racionality, vnímá tyto hodnoty jako určité symbolické schody, které musí trh překonat, aby daným směrem pokračoval. Pokud se to podaří, schod je zdolán a míří se k dalšímu. K tomuto názoru se například přiklání autorka knih o obchodování Kathy Lien. Zároveň ale dodává ještě další důvod. Mnoho obchodníků, včetně velkých bankovních institucí, na tyto hranice dávají výstupní signály pro své obchody. Z tohoto důvodu se na těchto hranicích mění rovnováha nabídky a poptávky. Zároveň platí, že čím zaokrouhlenější hranice, tím více je vnímána a jako silnější.

Fibonacciho posloupnost

Velmi zajímavým odvětvím technické analýzy je Fibonacciho posloupnost. Fibonacciho řada je jednoduchá matematická řada tvořená celými čísly, přičemž začínáme od 1 a další číslo v řadě je součtem dvou předchozích. Fibonacciho řada tedy vypadá takto:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 atd.

S pomocí této číselné řady jsou získány hranice, která trh může brát jako podpory a odražení. Fibonacciho analýza se primárně používá k analýze korekcí trendu, sekundárně pak k určení potenciálních hranic odporu a odražení. Proč trhy kopírují hranice vytvořené Fibonacciho posloupností, je možné se pouze domnívat, ovšem Fibonacciho řada se velmi často nachází také v přírodě.

Elliottovy vlny

Princip Elliottových vln nastínil Ralph Nelson Elliott v roce 1938 ve své knize The Wave Principle. Tato teorie vychází z Elliottova celoživotního pozorování finančních trhů. Předpokladem Elliottových vln je, že se trhy stejně jako ekonomický cyklus pohybují v přirozených vlnách na základě optimismu a pesimismu. Tento jev se nazývá fraktální chování. Výkyvy v trzích následně vytváří trendy. Velmi důležitou součástí této teorie je také Fibonacciho posloupnost, s jejíž pomocí jsou sestaveny jednotlivé vlny.

Všemi těmito tématy se budeme podrobně zabývat v oddělených článích.

Přečtěte si recenze vybraných forexových brokerů:

Ohodnoťe náš článek:

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Hledáte broker s nejnižšími poplatky?

Navigace